Depositofonds

Geen financiële zorgen voor uw nabestaanden

Met het Condolencia Depositofonds kunt u uw uitvaart geheel of gedeeltelijk vooruitbetalen. Uw nabestaanden hebben dan geen zorgen over de uitvaartkosten als u komt te overlijden.

Niet iedereen wil een uitvaartverzekering afsluiten en soms is het, vanwege leeftijds- of gezondheidsbeperkingen, zelfs onmogelijk. Met een deposito kunt u een bedrag reserveren om uw uitvaart geheel of gedeeltelijk te betalen.

Het bedrag komt uitsluitend beschikbaar na uw overlijden; bij leven is een opname van de depositorekening onmogelijk.

Voor wie geschikt?

Als u geld wilt reserveren voor uw uitvaart, en dit niet kunt of wilt regelen met een uitvaartverzekering, is Depositofonds Condolencia een uitstekende oplossing. Het fonds is, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand, voor iedereen geschikt.

Wat kost mijn uitvaart?

Op basis van uw uitvaartwensen stellen wij samen met u een kostenbegroting op, waarmee duidelijk wordt hoeveel geld er nodig is voor uw uitvaart. U bepaalt vervolgens of u dit bedrag geheel of gedeeltelijk onderbrengt in uw deposito.

Storting

U kunt kiezen voor een eenmalige storting of periodieke stortingen. Een storting bedraagt minimaal € 1.000,-. De maximale voor een uitvaart te storten som bedraagt  € 12.500,-.

Rente

Eens per jaar wordt een rentevergoeding bepaald. De rente wordt bijgeschreven op uw tegoed. De rente kan nooit negatief zijn, maar kan in situaties van lage rendementen wel nul zijn. Aan het begin van ieder kalenderjaar ontvangt u bericht over de hoogte van de rentevergoeding over het voorgaande jaar en de stand van uw deposito.

Kosten

Bij het openen van een deposito wordt eenmalig een bedrag van € 79,00 berekend voor administratie- en advieskosten. Tijdens de looptijd van het deposito zijn er geen kosten, ook niet bij periodieke stortingen.

Overige voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in het reglement van Stichting Depositofonds Condolencia. Het reglement is op aanvraag verkrijgbaar.

Informatie of advies?

U bent van harte welkom om te bespreken of het Depositofonds geschikt voor u is.
Ook brengen we graag met u in kaart wat uw persoonlijke uitvaartwensen zijn.