Uitvaartzorg

Wat is werkelijk nodig?

“Niet over nadenken, niet over praten.” Met deze gedachten hopen mensen de dood buiten de deur te houden.

De nadelige gevolgen van ontkennen zijn echter groot en het leidt onvermijdelijk tot onnodig lijden.

Een onverwacht overlijden overrompelt en maakt mensen kwetsbaar en afhankelijk.

Elke overlijden van een mens, van piepjong tot stokoud, vraagt om afscheid en uitvaart.

Wat daarbij werkelijk nodig is hangt samen met

 • de mens
 • praktische, emotionele en financiële omstandigheden
 • lokale gebruiken en gewoonten
 • geloofsovertuigingen
 • wensen en mogelijkheden van de nabestaanden

Afscheid en uitvaart

Een schrale uitvaart en een gebrekkig afscheid komen eerder voort uit ontbreken van vaardigheden en bereidheid om onder alle omstandigheden een volwaardige uitvaart te verzorgen dan uit een beperkt budget.

Een schrale uitvaart en een gebrekkig afscheid leiden onvermijdelijk tot leed, onnodig en pijnlijk.

Uitvaartverzorgers uit ons netwerk verzorgen onder alle omstandigheden een volwaardige en respectvolle uitvaart.

Landelijk netwerk

Stichting Sociale Uitvaartzorg heeft de beschikking over een landelijk netwerk van ervaren uitvaartverzorgers en stelt in heel Nederland alle denkbare voorzieningen en faciliteiten beschikbaar.

Neem contact met ons op voor

  • advies,
  • informatie,
  • voorbereiding of
  • verzorging van een uitvaart.